Voor het oplossen van problemen of verzorgen van (personeels)zaken waar u als ondernemer de tijd en/of kennis niet voor in huis heeft.

Problemen met een personeelslid

Personeel is het hart van de zaak, hopelijk ook met hart vóór de zaak. Soms is dit anders, of lijkt dit anders: er ontstaat een probleem. Wat eerst zo goed ging verloopt nu stroef. Er is ruis in de communicatie ontstaan, de werknemer functioneert niet naar behoren, er is sprake van wangedrag, overtredingen, te laat komen etc.. Van Dommelen MKB Advies kan u daarbij helpen en is oplossingsgericht.

Lees meer

Mijn personeelslid is (langdurig) ziek

Een personeelslid wat (langdurig)ziek is brengt doorgaans voor u als ondernemer veel zorgen en kosten met zich mee. Hoe lang gaat dit duren, hoe zorg ik voor continuïteit van de bedrijfsvoering. Er rust een zorgplicht op u als werkgever waardoor u aan allerlei (administratieve) verplichtingen moet voldoen.

Lees meer

Voorkomen is beter dan genezen

Duidelijkheid en tijdig actie ondernemen. Dat zijn belangrijke pijlers als het gaat om problemen met personeel en de vaak hoge kosten die daarmee gemoeid zijn. Een up to date personeelshandboek en beleid, duidelijk functieprofiel en dit alles ook in de praktijk toepassen en monitoren door het consequent voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken.

Lees meer

Neem contact met mij op voor een kosteloos oriënterend gesprek

Laat een terugbelverzoek achter