Voorkomen is beter dan genezen

Duidelijkheid en tijdig actie ondernemen. Dat zijn belangrijke pijlers als het gaat om problemen met personeel en de vaak hoge kosten die daarmee gemoeid zijn. Een up to date personeelshandboek en beleid, duidelijk functieprofiel en dit alles ook in de praktijk toepassen en monitoren door het consequent voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Zo weet het personeel waar zij aan toe is en dit maakt een tijdige bijsturing en/of signalering van problemen mogelijk.

Personeelszaken

Voor de ondernemer die te groot is om alles zelf te doen en te klein is om er iemand voor in dienst te nemen. Juist die ondernemer kan ik ondersteunen in personeelszaken. Vaak zie ik dat de ondernemer zelf of zijn of haar secretaresse of administratie lid personeelszaken ‘erbij’ doet. Juist hier kan ik met mijn kennis en ervaring een goede ondersteuning beiden. Samen sterker dan alleen.

Neem contact met mij op voor een kosteloos oriënterend gesprek

Mogelijke acties welke Van Dommelen MKB Advies voor u kan verzorgen zijn:

  • Arbeidsovereenkomst checken of opstellen
  • Personeelshandboek checken of opstellen
  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken begeleiden en schriftelijk vastleggen